Kontakt

F.H.U. ESPOL - BUD
hurtownia materiałów budowalanych

ul. Ignacego Krasickiego 242
Nowa Wola
05-500 Piaseczno
tel. 022 201-26-38
fax. 022 201-26-39
kom. 0 511 045 228

e-mail: biuro@espol-bud.pl

Alternative flash content

Requirements

LAFARGE STANDART

Producent: LAFARGE

Cement uniwersalny o podwyższonej urabialności i przyczepności do podłoża, doskonały do prac ogólnobudowlanych.

Standard® to cement portlandzki wieloskładnikowy - CEM II/ B-M (V-LL) 32,5 R z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego i kamienia wapiennego - zakład „Małogoszcz" lub cement portlandzki popiołowy - CEM II/B-V 32,5 R z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego - zakład „Kujawy".


Produkt ten znakomicie nadaje się do większości prac budowlanych, w tym wytwarzania betonu zwykłego, przygotowywania typowych zapraw murarskich i tynkarskich, produkcji drobnych prefabrykatów czy stabilizacji gruntu i podbudowy konstrukcji nośnych za pomocą betonu chudego.


Standard® zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki, w tym znakomitej plastyczności i urabialności, a także podwyższonej przyczepności do podłoża, która ogranicza straty materiałowe. Zastosowanie produktu do przygotowywania zapraw ogranicza konieczność dodawania do nich wapna hydratyzowanego.

Na estetykę i trwałość konstrukcji lub elementów wykonanych na bazie cementu Standard® wpływa również obniżone ryzyko występowania wykwitów węglanowych oraz niski skurcz betonu. Przy dozowaniu zgodnym z normami cement może być stosowany w warunkach braku zagrożenia agresją środowiska lub korozją albo w sytuacji ryzyka korozji spowodowanej karbonatyzacją.

Właściwości fizyko-chemiczne produktu (wartości średnie)*: CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
wytwarzanego
w cementowni Kujawy*
CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
wytwarzanego w cementowni Małogoszcz**

Powierzchnia właściwa

4 100 cm²/g

3 942 cm²/g

Początek czasu wiązania

200 min

254 min

Koniec czasu wiązania

250 min

323 min

2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1

17,0 MPa

17,9 MPa

28-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1

38,0 MPa

42,6 MPa

Gęstość właściwa

2,85 g/cm³

2,8 g/cm³

Wodożądność

27%

27,9%

Zawartość siarczanów SO3

2,5%

2,82%

Zawartość chlorków Cl-

0,04%

0,025%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

1%

1%

Zapytaj o produkt

Producenci

 • SYNTHO
 • ursa
 • izobud
 • CEKOL
 • genderka
 • ozarow
 • Alpol
 • ceresit
 • arbet
 • isover
 • metropol
 • Mapei
 • atlas
 • knauf
 • Dolina Nidy
 • greinplast
 • LAFARGE
 • Siniat
 • Prefix