Kontakt

  F.H.U. ESPOL - BUD
  hurtownia materiałów budowalanych

  ul. Ignacego Krasickiego 242
  Nowa Wola
  05-500 Piaseczno
  tel. 022 201-26-38
  fax. 022 201-26-39
  kom. 0 511 045 228

  e-mail: biuro@espol-bud.pl

  Alternative flash content

  Requirements

  LAFARGE STANDART

  Manufacturer: LAFARGE

  Cement uniwersalny o podwyższonej urabialności i przyczepności do podłoża, doskonały do prac ogólnobudowlanych.

  Standard® to cement portlandzki wieloskładnikowy - CEM II/ B-M (V-LL) 32,5 R z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego i kamienia wapiennego - zakład „Małogoszcz" lub cement portlandzki popiołowy - CEM II/B-V 32,5 R z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego - zakład „Kujawy".


  Produkt ten znakomicie nadaje się do większości prac budowlanych, w tym wytwarzania betonu zwykłego, przygotowywania typowych zapraw murarskich i tynkarskich, produkcji drobnych prefabrykatów czy stabilizacji gruntu i podbudowy konstrukcji nośnych za pomocą betonu chudego.


  Standard® zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki, w tym znakomitej plastyczności i urabialności, a także podwyższonej przyczepności do podłoża, która ogranicza straty materiałowe. Zastosowanie produktu do przygotowywania zapraw ogranicza konieczność dodawania do nich wapna hydratyzowanego.

  Na estetykę i trwałość konstrukcji lub elementów wykonanych na bazie cementu Standard® wpływa również obniżone ryzyko występowania wykwitów węglanowych oraz niski skurcz betonu. Przy dozowaniu zgodnym z normami cement może być stosowany w warunkach braku zagrożenia agresją środowiska lub korozją albo w sytuacji ryzyka korozji spowodowanej karbonatyzacją.

  Właściwości fizyko-chemiczne produktu (wartości średnie)*: CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
  wytwarzanego
  w cementowni Kujawy*
  CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R
  wytwarzanego w cementowni Małogoszcz**

  Powierzchnia właściwa

  4 100 cm²/g

  3 942 cm²/g

  Początek czasu wiązania

  200 min

  254 min

  Koniec czasu wiązania

  250 min

  323 min

  2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1

  17,0 MPa

  17,9 MPa

  28-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1

  38,0 MPa

  42,6 MPa

  Gęstość właściwa

  2,85 g/cm³

  2,8 g/cm³

  Wodożądność

  27%

  27,9%

  Zawartość siarczanów SO3

  2,5%

  2,82%

  Zawartość chlorków Cl-

  0,04%

  0,025%

  Zawartość alkaliów (eq Na2O)

  1%

  1%

  Ask about this product

  Producenci

  • Prefix
  • Alpol
  • metropol
  • LAFARGE
  • ozarow
  • knauf
  • arbet
  • greinplast
  • ursa
  • atlas
  • Siniat
  • isover
  • genderka
  • izobud
  • CEKOL
  • SYNTHO
  • ceresit
  • Dolina Nidy
  • Mapei