Kontakt

  F.H.U. ESPOL - BUD
  hurtownia materiałów budowalanych

  ul. Ignacego Krasickiego 242
  Nowa Wola
  05-500 Piaseczno
  tel. 022 201-26-38
  fax. 022 201-26-39
  kom. 0 511 045 228

  e-mail: biuro@espol-bud.pl

  Alternative flash content

  Requirements

  DOLINA NIDY GIPS SZPACHLOWY

  Category: GIPSY, GŁADZIE
  Manufacturer: DOLINA NIDY

  Gips Szpachlowy jest uniwersalnym spoiwem gipsowym do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach, oraz do prac remontowych polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i pęknięć. Może być również stosowany do montażu prefabrykatów gipsowych oraz mocowania narożników aluminiowych. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

   

  WŁAŚCIWOŚCI

  Gips Szpachlowy jest suchą mieszanką produkowaną na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prażenia kamienia gipsowego, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących, dzięki którym uzyskana po zmieszaniu z wodą zaprawa jest plastyczna i bardzo łatwa w obróbce. Zastosowanie Gipsu Szpachlowego pozwala uzyskać mocne powierzchnie o wysokim stopniu gładkości, stanowiące doskonałe podłoże pod malowanie lub tapetowanie. Gips Szpachlowy jest materiałem ekologicznym, przyjaznym dla środowiska, zapewniającym w pomieszczeniach korzystny mikroklimat, pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka.
   

  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

  Podłoże powinno być równe, mocne, stabilne, suche (max. 3% wilgotności), niezamarznięte i oczyszczone z resztek starych powłok oraz innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność gipsu. Podłoże należy odpowiednio wcześniej przygotować. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagają gruntowania. W przypadku płyt gipsowo kartonowych należy stosować się do zaleceń producenta płyt. Przy bardzo dużej chłonności podłoża zaleca się zastosowanie jednego z Preparatów Gruntujących Euro-Grunt. Gruntowanie wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu. Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z zaprawą powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
   

  PRZYGOTOWANIE MASY

  Suchą mieszankę należy równomiernie wsypać do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, w proporcji około 0,70 litra wody na 1 kg gipsu i pozostawić na okres 3–5 minut, a następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy bez grudek i nieroztartych składników. W przypadku wypełniania ubytków i napraw powierzchni konsystencja masy powinna być gęstsza niż podczas wykonywania gładzi. Masa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry około 60 minut. Przed rozmieszaniem kolejnej partii materiału pojemnik dokładnie oczyścić z resztek związanej zaprawy, ponieważ może ona skracać czas wiązania następnego zaczynu.
   

  SPOSÓB UŻYCIA

  Uzależniony jest od rodzaju prac wykończeniowych i montażowych. Podczas wykonywania gładzi masę szpachlową naciąga się równomiernie za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, silnie dociskając ją do podłoża. Prace rozpoczyna się od sufitu nakładając masę pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia i ciągnąc pacę do siebie, natomiast na ściany masę nakłada się w kierunku od podłogi do sufitu, prowadząc pacę od dołu ku górze. Maksymalna grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 5 mm. Powstałe niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i po wyschnięciu przeszlifować. Podczas montażu prefabrykatów gipsowych, np. płyt ściennych, masę szpachlową należy nałożyć na wpust i pióro w ten sposób, aby po przy osadzaniu następnej płyty część zaprawy wypłynęła. Nadmiar ten rozprowadzić pacą metalową po powierzchniach i uzupełnić ewentualne ubytki. Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń.
  Dodatkowe zalecenia: przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie oraz tapety – sprawdzić, czy powierzchnia jest wystarczająco sucha (max. wilgotność do 1%) oraz wolna od kurzu. Środek gruntujący dostosować do rodzaju stosowanej powłoki. Stosować się do zaleceń producenta farby lub tapety.
   

  ZUŻYCIE

  Średnio do wykonania gładzi zużywa się ok. 1 kg na 1 m2 przy grubości warstwy 1 mm.
   

  NARZĘDZIA

  Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, wiadro z elastycznego tworzywa, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa), papier ścierny lub siatka ścierna. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
   

  PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

  Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.
   

  OPAKOWANIA

  Worki papierowe: 2 kg, 15 kg, 25 kg.
  Paleta: 960 kg w workach 2 kg, 990 kg w workach 15 kg, 1000 kg w workach 25 kg.
   

  DANE TECHNICZNE

  Proporcje mieszanki:
  ok. 0,70 l wody na 1 kg suchej mieszanki
  ok. 1,40 l wody na 2 kg suchej mieszanki
  ok. 10,50 l wody na 15 kg suchej mieszanki
  ok. 17,50 l wody na 25 kg suchej mieszanki
  Czas gotowości do pracy: ok. 60 minut
  Początek czasu wiązania: minimum 20 minut
  Przyczepność do podłoża: ≥ 0,1 N/mm2
  Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 N/mm2
  Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2,0 N/mm2
  Warunki podczas prac: temperatura podłoża i otoczenia: od +50C do +250C wilgotność w pomieszczeniu: do 70%
  Maksymalna grubość jednej warstwy: 5 mm
  Ask about this product

  Producenci

  • atlas
  • arbet
  • ursa
  • Alpol
  • knauf
  • LAFARGE
  • ozarow
  • Siniat
  • Mapei
  • Dolina Nidy
  • CEKOL
  • SYNTHO
  • metropol
  • izobud
  • isover
  • greinplast
  • ceresit
  • genderka
  • Prefix