Kontakt

F.H.U. ESPOL - BUD
hurtownia materiałów budowalanych

ul. Ignacego Krasickiego 242
Nowa Wola
05-500 Piaseczno
tel. 022 201-26-38
fax. 022 201-26-39
kom. 0 511 045 228

e-mail: biuro@espol-bud.pl

Alternative flash content

Requirements

Tynk akrylowy "kornik"

Kategoria: Tynki elewacyjne
Producent: GREINPLAST

O produkcie

Służy do ręcznego wykonywania elewacji zewnętrznych. Może być stosowany na wszelkie typowe podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo- wapienne, wapienno cementowe, wapienne, itp. – po min. 28 dniach od ich wykonania, oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń Greinplast – po min. 3 dniach od ich wykonania. Jest integralnym elementem zestawu wyrobów w systemach ociepleń Greinplast A (zgodnie z AT) i Greinplast EPS (zgodnie z ETA). Wyrób dostępny w kolorach wg palety barw Producenta. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast (SBG).

Konfekcjonowany w opakowania 25kg.

Właściwości

Temperatura stosowania Temperatura stosowania 
+5oC do +30o
Ilość kolorów Ilość kolorów 
220
System barwienia Greinplast System barwienia Greinplast 
na życzenie Klienta
Zużycie Zużycie 
TAK 1,5 mm - 2,2 do 2,4 kg/m2
TAK 2,0 mm - 2,7 do 2,9 kg/m2
TAK 2,5 mm - 3,2 do 3,5 kg/m2
TAK 3,0 mm - 3,8 do 4,0 kg/m2

 

Wykonanie

Do właściwych prac tynkarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza się możliwość dodania niewielkiej ilości wody (nie więcej niż 0,2 l na każde opakowanie). Ilość dodawanej wody powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Przed rozpoczęciem nakładania masę należy dokładnie wymieszać. Tynk nanosi się na grubość ziarna trzymaną pod kątem pacą ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie, kiedy masa nie klei się do narzędzi, powstałej powierzchni nadaje się odpowiednią fakturę za pomocą płasko trzymanej pacy z tworzywa sztucznego. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw stosując materiał z jednej partii produkcyjnej.

 

Zalecenia i uwagi

Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania tynku powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. W trakcie nakładania tynku, aż do momentu jego całkowitego wyschnięcia (min. 3 dni od zakończenia prac) należy bezwzględnie zadbać o zabezpieczenie tynku przed wpływam niekorzystnych warunków atmosferycznych. W okresie tym niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej 5°C. Czas wysychania tynku może ulec znacznym zmianom w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Niedostosowanie się do w/w zaleceń, złe przygotowanie podłoża lub błędna aplikacja tynku może prowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchniach wyprawy (wykwity, przebarwienia) a w skrajnych przypadkach do obniżenia jej trwałości łącznie z odspojeniem. Produkt zawiera dodatki, które na metale, szkło, drewno mogą oddziaływać agresywnie. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie tynkiem zabezpieczyć a w przypadku zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.
Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia (AT i ETA) nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Zapytaj o produkt

Producenci

 • Alpol
 • atlas
 • ceresit
 • Dolina Nidy
 • LAFARGE
 • Siniat
 • arbet
 • greinplast
 • CEKOL
 • Mapei
 • metropol
 • knauf
 • izobud
 • Prefix
 • genderka
 • ozarow
 • ursa
 • SYNTHO
 • isover